تیم ما

اکولوژی انسانی شهری کارگشا
_

تیم ما

مرتضی تهامی پوردکتری اقتصاد کشاورزی (PHD)

با مدرک دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت  از دانشگاه تهران
وعضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشكده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهيد بهشتي.

 • استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
 • معاون آموزشی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
 • معاون مرکز تحقیقات علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

نیر چاوشیدکتری مدیریت کسب و کار

با مدرک دکتری مدیریت کسب و کار
و نزدیک به 10 سال سوابق کاری در مجموعه هایی نظیر:

 • شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی نیک برش
 • تعاونی فولاد کرمانشاه
 • اندیشگاه مهندسی و ارزش
 • شرکت مهندسی کریت عمران
 • شرکت مهندسین مهراز گستر فردا
 • مدیرعامل شرکت کارگشا

عبدالرضا حاجی کریم جباریکارشناسی ارشد مهندسی عمران

با مدرک کارشناسی ارشد عمران وبیش از ۳۵ سال سابقه اجرایی و مدیریتی در مجموعه هایی نظیر:

 • رئیس هیت مدیره شرکت کارگشا
 • رئیس هیت مدیره شرکت مهراز گشتر فردا
 • عضو هیت مدیره شرکت اروند راه
 • عضو هیت مدیره شرکت یوفور پارس
 • عضو هیت مدیره شرکت پروشات
 • عضو هیت مدیره شرکت دادگران صنعت احداث

صادق پرتانیدکتری عمران-آب و محیط زیست (PHD)

صادق پرتانی با مدرک دکترای مهندسی عمران آب و‌محیط زیست و عضو هییت علمی دانشگاه بجنورد
زمینه ها و علایق پژوهشی و تخصصی:

 • مدیریت کیفی آبهای سطحی
 • کیفیت آب اکوسیستمهای ساحلی و جنگلهای حرا
 •  مطالعات کیفی رواناب شهری
 • مدلسازی کیفی رودخانه ها
 • آلاینده های اکوسیستم شهری

بخشی از سوابق حرفه ای:
نه سال سابقه عضویت هییت علمی دانشگاه های ایران
پژوهشگر و هییت علمی مدعو خارج از کشور ( ایالات متحده، ترکیه، برزیل، نروژ)

علیرضا مرتضاییکارشناس ارشد مهندس تکنولوژی عمران

علیرضا مرتضایی با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی عمران در سال 1393
سوابق کاری و اجرایی در مجموعه هایی نظیر :

 • سرپرست کارگاه پروژه شهرک مسکونی دماوند
 • مدیر اجرایی شرکت مهراز گشتر فردا
 • مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره شرکت کارگشا
 • مدیر هماهنگی و کنترل پروژه هتل سویتل
 • سرپرست کارگاه ویلای دوست

آناهیتا دلاویزکارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

آناهیتا دلاویز با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست با گرایش حقوق محیط زیست

با 10 سال سابقه کار در زمینه های:

 • کارشناس کنترل آلودگی(سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001) در شرکت مهندسی فرافن
 • کارشناس پشتیبانی وب سایت در شرکت پارس پژوهان آسیا
 • کارشناس گردآوری اطلاعات در شرکت  کارگشا
 • کارشناس پشتیبانی وب سایت در شرکت کارگشا

علیرضا مرتضاییمهندس ارشد تکنولوژی عمران

علیرضا مرتضایی با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی عمران در سال 1393 با معدل 16/50 و سوابق کاری و اجرایی در مجموعه هایی نظیر :

 • پروژه شهرک مسکونی دماوند
 • شرکت مهراز گشتر فردا
 • شرکت آینده پژوهان نوآور کارگشا

مرتضی تهامی پوردکتری اقتصاد کشاورزی

با مدرک دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت  از دانشگاه تهران
وعضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشكده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهيد بهشتي.
بخشی از فعالیت های حرفه ای به شرح زیر است:

 • استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از 1392 تاکنون.
 • معاون آموزشی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از سال 1398.
 • معاون مرکز تحقیقات علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از سال 1397.
 • مدیر گروه بودجه و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1394 تا 1397.